اخبار

پیام فرماندار به اعضای شورای اداری شهرستان بیجار

اعضای محترم شورای اداری سلام علیکم نظر به اینکه فردا 5شنبه 22اسفند 98و هفته آینده 5شنبه 29 اسفند احتمال دارد علی الرغم همه اطلاع رسانیها تا کنون به جهت عدم حضور مردم عزیز شهرستان به آرامستانها وشاید هنوز بعضی از خانواده ها از مخاطرات کرونا ویروس و خطر بالقوه آن در مراسمات تجمعی مردم به اندازه کفایت آگاهی بخشی صورت نگرفته باشد لذا مقتضی است از امشب و تاساعات اولیه فردا صبح 5شنبه 22اسفند از طریق پیام کوتاه به کلیه همکاران و جامعه هدف اطلاع رسانی و درخواست شود از حضور و تجمع در آرامستانها به جدیت خود داری نمایند تاکیدا ائمه محترم جمعه و جماعت ، ناحیه مقاومت بسبج ، نیروی انتظامی ، بنیاد شهید ،بهزیستی،اوقاف و امور خیریه ،بخشداران سه گانه شهرستان برای اطلاع رسانی به دهیاران روستاها و اصناف و بازاریان و سازمان تبلیغات اسلامی که دارای جامعه هدف بیشتر هستند مجددا اطلاع رسانی نمایند در دو پنجشنبه باقیمانده آخر سال از حضور در آرامستانها خود داری نمایند از ادمینها و مدیران گروهها و کانالهای مجازی هم خواهشمندم بصورت گسترده با پخش این پیام و سایر روشهای دیگر در این مدت باقیمانده تا آخر سال از مردم عزیز تمام شهرستان اعم از شهر و روستاها درخواست کنند در آرامستانها حضور پیدا نکنند و از پختن برساق و حلوا و سایر نذورات اکیدا خودداری فرمایند تا انشالله همه باهم و با همدلی و همراهی همانند سالهای دفاع مقدس اینبار نیز با عزم آهنین خود و همراهی با ایثارگران بخش درمان شهرستان و پزشکان عزیز و پرستاران بزرگ منش شهرستانمان کرونا ویروس را به زانو در آوریم و شکست بدهیم و از سلامت خانواده ها حراست و پاسداری نمایبم ورمقانی فرماندار بیجار
پیام فرماندار به اعضای شورای اداری شهرستان بیجار
اعضای محترم شورای اداری سلام علیکم 
نظر به اینکه فردا 5شنبه 22اسفند 98و هفته آینده 5شنبه 29 اسفند احتمال دارد علی الرغم همه اطلاع رسانیها تا کنون به جهت عدم حضور مردم عزیز شهرستان به  آرامستانها  وشاید   هنوز بعضی از خانواده ها از مخاطرات کرونا ویروس و خطر بالقوه آن در مراسمات تجمعی مردم به اندازه کفایت آگاهی بخشی صورت نگرفته باشد لذا مقتضی است از امشب و تاساعات اولیه فردا صبح 5شنبه 22اسفند از طریق پیام کوتاه به کلیه همکاران و جامعه هدف اطلاع رسانی و درخواست شود از حضور و تجمع در آرامستانها به جدیت خود داری نمایند 
تاکیدا ائمه محترم جمعه و جماعت ، ناحیه مقاومت بسبج ، نیروی انتظامی ، بنیاد شهید ،بهزیستی،اوقاف و امور خیریه ،بخشداران سه گانه شهرستان برای اطلاع رسانی به دهیاران روستاها و اصناف و بازاریان و سازمان تبلیغات اسلامی  که دارای جامعه هدف بیشتر هستند مجددا اطلاع رسانی نمایند در دو پنجشنبه باقیمانده آخر سال از حضور در آرامستانها خود داری نمایند 
از ادمینها و مدیران گروهها و کانالهای مجازی هم خواهشمندم بصورت گسترده با پخش این پیام و سایر روشهای دیگر در این مدت باقیمانده تا آخر سال از مردم عزیز تمام شهرستان اعم از شهر و روستاها درخواست کنند در آرامستانها حضور پیدا نکنند 
و از پختن برساق و حلوا و سایر نذورات اکیدا خودداری فرمایند 
تا انشالله همه باهم و با همدلی و همراهی همانند سالهای دفاع مقدس اینبار نیز با عزم آهنین خود و همراهی با ایثارگران بخش درمان شهرستان و پزشکان عزیز و پرستاران بزرگ منش شهرستانمان کرونا ویروس را به زانو در آوریم و شکست بدهیم و از سلامت خانواده ها حراست و پاسداری نمایبم
ورمقانی فرماندار بیجار

بازدید [ 90 ]
برچسب ها