اخبار

پیشگیری، اولین اقدام مهم در کاهش خسارت در بحران

ستاد بحران شهرستان بیجار با حضور معاون فرماندار و مدیر کل ستاد بحران استان در سالن جلسات فرمانداری تشکیل جلسه داد.
پیشگیری، اولین اقدام مهم در کاهش خسارت در بحران

ستاد بحران شهرستان بیجار با حضور معاون فرماندار و مدیر کل ستاد بحران استان در سالن جلسات فرمانداری تشکیل جلسه داد.

معاون فرماندار گفت: در زمان وقوع بحران، خسارت های زیادی به مردم وارد می شود و ستاد بحران با تجهیز امکانات خود، می تواند میزان این خسارات را  به طرز محسوسی کاهش دهد.

محمد حسین محبیان در ادامه افزود: جهت پیشگیری مناسب از شدت خسارت در بحران های به وجود آمده، باید از مردم همان منطقه نظر سنجی نمود در در راستای همین نظر سنجی و نیاز سنجی، اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار داد.

مدیر کل ستاد بحران استان کردستان گفت: ستاد بحران در چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، همراهی و بازسازی می تواند، در کنار شدت حادثه، آرامش مردم را حفظ و اقدامات اساسی را به سرعت به انجام رساند.

وی افزود: بعد از مرحله مهم پیشگیری، آمادگی از درجه اهمیت بالایی قرار دارد، آمادگی به معنای به کارگیری مردم و توانمندی مردم در استفاده صحیح از امکانات موجود جهت رفاه حال آسیب دیدگان است.

مدیر کل بحران استان کردستان در خصوص سخت ترین مرحله ستاد بحران در هنگام بروز حوادث بیان داشت: یکی از سخت ترین و پر هزینه ترین مرحله ستاد بحران، مرحله باز سازی است، بازسازی در صورتی کم هزینه خواهد بود که اقدامات پیشگرانه به درستی انجام گرفته باشد، زلزله بزرگ بم، با گذشت زمان، باز هم به حالت اولیه باز نگشته است.

اقبال ادامه داد: هنگام وقوع حادثه، اطلاعات دقیق و گزارشات موثق حادثه، می تواند در آن هنگام، تصمیم مدیران ستاد بحران را دقیق تر و مناسب حادثه پیش آمده به انجام رساند، ستاد مدیریت بحران برای عملکرد بهتر، نیازمند همکاری و همیاری همه آحاد جامعه است.

وی با اشاره به بحران قطعی برق در ایام پیشرو گفت: اگر مدیران و مردم در مصرف بهینه برق صرفه جویی ننمایند، رود افزایش مصرف در روزهای آینده، موجب بحران قطعی برق خواهد شد، بسیاری از ادارات خدمات رسان و مراکز تأمین مایحتاج روزانه مردم، باید به سیستم های برق اضطرای مجهز گردند.

 

 

بازدید [ 110 ]
برچسب ها