اخبار

کارخانه ی آرد و تصفیه خانه ی فاضلاب بیجار مورد بازدید قرار گرفت

با هدف بررسی وضعیت کارخانه ی آرد و تصفیه خانه ی فاضلاب بیجار امروز فرماندار این شهرستان، نماینده ی مجلس شورای اسلامی و معاون عمرانی استانداری کردستان از روند وضعیت این دو پروژه بازدید بعمل آوردند.(گزارش تصویری)
کارخانه ی آرد و تصفیه خانه ی فاضلاب بیجار مورد بازدید قرار گرفت

با هدف بررسی وضعیت کارخانه ی آرد و تصفیه خانه ی فاضلاب بیجار امروز فرماندار این شهرستان، نماینده ی مجلس شورای اسلامی و معاون عمرانی استانداری کردستان از روند وضعیت این دو پروژه بازدید بعمل آوردند.(گزارش تصویری)

 بازدید [ 1994 ]
برچسب ها