اخبار

کارگاه تولیدفرش دست بافت گروس شروع به کار کرد.

با حضور مهندس ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار، اعضای شورای تامین ، روسای ادارات کارگاه تولید فرش دست بافت گروس با عنوان گروه همیار نقش و نگار گروس در فضای اداره بهزیستی شهرستان بیجار با اشتغالزایی بیش از 12 نفر شروع به کار کرد. این کارگاه تولید در راستای احیای دوباره فرش دست بافت در اندازه 12 مترمربع با همیاری اداره بهزیستی شهرستان جهت اشتغال و ایجاد درآمد ثابت برای زنان سرپرست خانوار و نیازمند با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال به بهره برداری رسید. این کارگاه تولیدی با پنج دار قالی 12 متری، به طور متوسط هر 6 ماه پنج تخته و سالانه حدود10 تخته فرش 12 متری دست باف را به بازار عرضه خواهند کرد.
کارگاه تولیدفرش دست بافت گروس شروع به کار کرد.

با حضور مهندس ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار، اعضای شورای تامین ، روسای ادارات کارگاه تولید فرش دست بافت گروس با عنوان گروه همیار نقش و نگار گروس در فضای اداره بهزیستی شهرستان بیجار با اشتغالزایی بیش از 12 نفر شروع به کار کرد.

این کارگاه تولید در راستای احیای دوباره فرش دست بافت در اندازه 12 مترمربع با همیاری اداره بهزیستی شهرستان جهت اشتغال و ایجاد درآمد ثابت برای زنان سرپرست خانوار و نیازمند با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

این کارگاه تولیدی با پنج دار قالی 12 متری، به طور متوسط هر 6 ماه پنج تخته و سالانه حدود10 تخته فرش 12 متری دست باف را به بازار عرضه خواهند کرد.

 

بازدید [ 587 ]
برچسب ها