اخبار

کارگروه فرهنگی اجتماعی بیجار تشکیل جلسه داد.

فرماندار بیجار در این جلسه با بیان اینکه بخش فرهنگ و اجتماعی مغفول مانده است، گفت: ادارات باید در این زمینه از عملکرد جزیره‌ای خارج شده و روی موضوعات خاص متمرکز شوند که نتایج مطوب‌ تری حاصل شود. علی‌اکبر ورمقانی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی لازم باید در زمینه ارتقا فرهنگ و توجه به مسائل اجتماعی برای ادارات و همچنین خانواده‌ها با بهره از توان مشاوران زبده بومی برگزار شود از برگزاری کارگروه آموزش تفکر منطقی و مبارزه با تفکر غیرمنطقی با هدف پرکردن خلاءهای اجتماعی خبر داد. ورمقانی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه شورای شهر در بخش فرهنگی کم‌کاری کرده است گفت: شورای شهر باید با همکاری شهرداری به امورات فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشد. این مقام مسوول در ادامه به توجه ادارات مربوطه و همچنین شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی به مباحث مهم فرهنگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند چرا که در این راستا به هر میزان از زمینه‌سازی دولتی فاصله گرفته شود به همان میزان راحت‌تر به نتیجه خواهند رسید. مغفول ماندن مسائل اجتماعی در سایه منافع و مطالبه‌گری‌های شخصی فرماندار بیجار گفت: هر چند بیشتر مطالبات امروز مردم اقتصادی است اما نباید از مطالبات هر چند اندک فرهنگی و اجتماعی مردم هم بی‌توجه بود. وی افزود: اداراتی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارند جامعه هدف آسیب‌پذیرتری دارند بنابراین ادارات موظف هستند به این مهم توجه بیشتری داشته باشند. ورمقانی با عنوان این مطلب که باید نشاط اجتماعی و سرزنده بودن را در جامعه نهادینه کنیم، بیان کرد: هدف ما از بیان افزایش نشاط اجتماعی میان مردم این نیست که مسائل دینی و مذهبی مغول بماند و به آن توجهی نشود بلکه بر این باور هستیم که این مسائل و به ویزه فرهنگ قرآنی بیش از پیش تقویت شود. این مسوول ادامه داد: متأسفانه همه در پی مطالبه‌گری و منافع شخصی هستند و مسائل اجتماعی در این راستا مغفول مانده است. فرماندار بیجار در ادامه با اشاره به برخی از انتقادهای غیرکارشناسانه و به دور از رعایت انصاف در فضای مجازی، بر انتقاد سازنده و مفید تأکید کرد و گفت: انتقاد باید آگاهانه، به دور از تخریب و منصفانه باشد.
کارگروه فرهنگی اجتماعی بیجار تشکیل جلسه داد.

فرماندار بیجار در این جلسه با بیان اینکه بخش فرهنگ و اجتماعی مغفول مانده است، گفت: ادارات باید در این زمینه از عملکرد جزیره‌ای خارج شده و روی موضوعات خاص متمرکز شوند که نتایج مطوب‌ تری حاصل شود.

علی‌اکبر ورمقانی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی لازم باید در زمینه ارتقا فرهنگ و توجه به مسائل اجتماعی برای ادارات و همچنین خانواده‌ها با بهره از توان مشاوران زبده بومی برگزار شود از برگزاری کارگروه آموزش تفکر منطقی و مبارزه با تفکر غیرمنطقی با هدف پرکردن خلاءهای اجتماعی خبر داد.

ورمقانی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه شورای شهر در بخش فرهنگی کم‌کاری کرده است گفت: شورای شهر باید با همکاری شهرداری به امورات فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشد.

این مقام مسوول در ادامه به توجه ادارات مربوطه و همچنین شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی به مباحث مهم فرهنگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند چرا که در این راستا به هر میزان از زمینه‌سازی دولتی فاصله گرفته شود به همان میزان راحت‌تر به نتیجه خواهند رسید.

مغفول ماندن مسائل اجتماعی در سایه منافع و مطالبه‌گری‌های شخصی

فرماندار بیجار گفت: هر چند بیشتر مطالبات امروز مردم اقتصادی است اما نباید از مطالبات هر چند اندک فرهنگی و اجتماعی مردم هم بی‌توجه بود.

وی افزود: اداراتی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارند جامعه هدف آسیب‌پذیرتری دارند بنابراین ادارات موظف هستند به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.

ورمقانی با عنوان این مطلب که باید نشاط اجتماعی و سرزنده بودن را در جامعه نهادینه کنیم، بیان کرد: هدف ما از بیان افزایش نشاط اجتماعی میان مردم این نیست که مسائل  دینی و مذهبی مغول بماند و به آن توجهی نشود بلکه بر این باور هستیم که این مسائل و به ویزه فرهنگ قرآنی بیش از پیش تقویت شود.

این مسوول ادامه داد: متأسفانه همه در پی  مطالبه‌گری و منافع شخصی هستند و مسائل اجتماعی در این راستا مغفول مانده است.

فرماندار بیجار در ادامه با اشاره به برخی از انتقادهای غیرکارشناسانه و به دور از رعایت انصاف در فضای مجازی، بر انتقاد سازنده و مفید تأکید کرد و گفت: انتقاد باید آگاهانه، به دور از تخریب و منصفانه باشد.

بازدید [ 594 ]
برچسب ها