اخبار

کلنگ زنی کارخانه کاغذ سنگی در شهرستان بیجار

شهریار مطلبی سرمایه گذار کارخانه کاغذ سنگی در آئین کلنگ زنی این کارخانه که با حضور خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان و مسولین شهرستانی انجام شد با اشاره به اینکه پروژه کاغذ سنگی ۵ سال است در کانادا و به تازگی در ایران آغاز شده است اظهار کرد: عملیات احداث این کارخانه به زودی با سرمایه گذاری ۲۴ میلیارد تومانی در بیجار آغاز می شود . وی افزود: در این کارخانه کاغذ سنگی جایگزین کاغذ سلولوزی می شود و باعث صرفه جویی بسیار زیادی در مصرف آب و برق می شود . مطلبی تصریح کرد: برای تولید یک تن کاغذ سلولوزی بیش از ۱۶ هزار لیتر آب مصرف می شود و در مقابل برای برای تولید کاغذ سنگی برای تولید ۱۶ تن کاغذ کربنات کلسیم تنها ۱۰۰ لیتر آب مصرف می شود . وی ادامه داد: این کارخانه هیچ گونه آلودگی محیط زیستی ندارد و برگشت پذیری این کاغذ قابل سفارش است و از ۱۰ ساعت تا ۱۵۰۰ سال می توان ماندگاری این کاغذ را تنظیم کرد .
کلنگ زنی کارخانه کاغذ سنگی در شهرستان بیجار

شهریار مطلبی سرمایه گذار کارخانه کاغذ سنگی در آئین کلنگ زنی این کارخانه که با حضور خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان و مسولین شهرستانی انجام شد  با اشاره به اینکه پروژه کاغذ سنگی ۵ سال است در کانادا و به تازگی در ایران آغاز شده است اظهار کرد: عملیات احداث این کارخانه به زودی با سرمایه گذاری ۲۴ میلیارد تومانی در بیجار آغاز می شود .

 وی افزود: در این کارخانه کاغذ سنگی جایگزین کاغذ سلولوزی می شود و باعث صرفه جویی بسیار زیادی در مصرف آب و برق می شود .

مطلبی تصریح کرد: برای تولید یک تن کاغذ سلولوزی بیش از ۱۶ هزار لیتر آب مصرف می شود و در مقابل برای برای تولید کاغذ سنگی برای تولید ۱۶ تن کاغذ کربنات کلسیم تنها ۱۰۰ لیتر آب مصرف می شود .

وی ادامه داد: این کارخانه هیچ گونه آلودگی محیط زیستی ندارد و برگشت پذیری این کاغذ قابل سفارش است و از ۱۰ ساعت تا ۱۵۰۰ سال می توان ماندگاری این کاغذ را تنظیم کرد .

 

بازدید [ 577 ]
برچسب ها