اخبار بخشداری ها

کمک های واحدهای معدنی منطقه ی کرانی هدفمند خواهد شد

علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار در جلسه ی تشکیل شورای توسعه ی بخش کرانی با تاکید بر هدفمند کردن کمک های واحدهای معدنی در بخش کرانی گفت : باید بخشی از درآمدهای این معادن در راستای توسعه و عمران و آبادانی این منطقه هزینه شود . وی با اشاره به محرومیت های موجود در منطقه ی کرانی علی الرغم وجود معادن غنی سنگ آهن گفت : از این پس بخشی از درآمدهای این معادن با تشخیص و تصویب در شورای توسعه ی بخش کرانی برای اجرای پروژه های عام المنفعه در این بخش هزینه و هرگونه نقل و انتقال وجه نقد ممنوع خواهد شد . ورمقانی عنوان داشت : با مشارکت شوراهای اسلامی منطقه ، بخشدار ، نماینده ی معادن و نظارت مسئولین شهرستان پروژه هایی در راستای توسعه ی بخش کرانی تعریف و معادن موظف به اجرای آن پروژه ها خواهند شد . وی افزود : معادن از پرداخت وجه نقد در قالب کمک های موردی خودداری و تمامی مبالغ در نظر گرفته شده برای کمک به منطقه از طریق تعریف پروژه امکان پذیر خواهد شد . فرماندارضمن تقدیر و تشکر از معادن منطقه بیان داشت شورای توسعه به عنوان یک مرجع نظارتی محلی عمل میکند و هدف اصلی آن نظارت کامل بر کمهای معادن در راستی محرومیت زدایی. در بخش کرانی و انجام کارهای فرهنگی در شهرستان بیجار است. حمداله کریمی نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به وجود نعمات خدادای در منطقه ی کرانی و محرومیت های فراوان این منطقه عنوان داشت : تمام مردم این بخش باید شاهد بهره مندی محل زندگیشان از درآمد معادن باشند . وی با انتقاد از پراکندگی و متفرقه بودن کمک های موردی معادن به منطقه گفت : بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مدیران این واحدهای معدنی و بر اساس میزان استفاده معادن از منابع منطقه ، بخشی از درآمدهای خود را در اختیار شورای توسعه ی بخش کرانی قرار دهند که بر اساس پیشنهاد اعضای این شورا ، اجرای پروژه های عام المنفعه توسط این معادن جایگزین دریافت وجه نقد خواهد شد . کریمی افزود : مرمت سالن شهید فهمیده ی شهر یاسوکند توسط معدن صبانور ، ساخت پل در چند روستا ، جاده سازی ، تکمیل زیرساخت ها و مدرسه سازی از مهمترین پیشنهادات شورای توسعه ی بخش کرانی به واحدهای معدنی است . نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر معادن در راستای پیشرفت، توسعه و آبادانی منطقه کرانی همراهی بنمایند قطعا نماینده مردم و نماینده دولت هم همکاری متقابل با معادن برای رفع مشکلات آنها خواهند داشت.
کمک های واحدهای معدنی منطقه ی کرانی هدفمند خواهد شد

علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار در جلسه ی تشکیل شورای توسعه ی بخش کرانی با تاکید بر هدفمند کردن کمک های واحدهای معدنی در بخش کرانی گفت : باید بخشی از درآمدهای این معادن در راستای توسعه و عمران و آبادانی این منطقه هزینه شود .

وی با اشاره به محرومیت های موجود در منطقه ی کرانی علی الرغم وجود معادن غنی سنگ آهن گفت : از این پس بخشی از درآمدهای این معادن با تشخیص و تصویب در شورای توسعه ی بخش کرانی برای اجرای پروژه های عام المنفعه در این بخش هزینه و هرگونه نقل و انتقال وجه نقد ممنوع خواهد شد .

ورمقانی عنوان داشت : با مشارکت شوراهای اسلامی منطقه ، بخشدار ، نماینده ی معادن و نظارت مسئولین شهرستان پروژه هایی در راستای توسعه ی بخش کرانی تعریف و معادن موظف به اجرای آن پروژه ها خواهند شد .

وی افزود : معادن از پرداخت وجه نقد در قالب کمک های موردی خودداری و تمامی مبالغ در نظر گرفته شده برای کمک به منطقه از طریق تعریف پروژه امکان پذیر خواهد شد .

فرماندارضمن تقدیر و تشکر از معادن منطقه بیان داشت شورای توسعه به عنوان یک مرجع نظارتی محلی عمل میکند و هدف اصلی آن نظارت کامل بر کمهای معادن در راستی محرومیت زدایی. در بخش کرانی و انجام کارهای فرهنگی در شهرستان بیجار است.

حمداله کریمی نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به وجود نعمات خدادای در منطقه ی کرانی و محرومیت های فراوان این منطقه عنوان داشت : تمام مردم این بخش باید شاهد بهره مندی محل زندگیشان از درآمد معادن باشند .

وی با انتقاد از پراکندگی و متفرقه بودن کمک های موردی معادن به منطقه گفت : بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مدیران این واحدهای معدنی و  بر اساس میزان استفاده  معادن از منابع منطقه ، بخشی از درآمدهای خود را در اختیار شورای توسعه ی بخش کرانی قرار دهند که بر اساس پیشنهاد اعضای این شورا ، اجرای پروژه های عام المنفعه توسط این معادن جایگزین دریافت وجه نقد خواهد شد .

کریمی افزود : مرمت سالن شهید فهمیده ی شهر یاسوکند توسط معدن صبانور ، ساخت پل در چند روستا ، جاده سازی ، تکمیل زیرساخت ها و مدرسه سازی از مهمترین پیشنهادات شورای توسعه ی بخش کرانی به واحدهای معدنی است .

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر معادن در راستای پیشرفت، توسعه  و آبادانی منطقه کرانی همراهی بنمایند قطعا نماینده مردم و نماینده دولت هم همکاری متقابل با معادن برای رفع مشکلات آنها خواهند داشت.

بازدید [ 1007 ]
برچسب ها