اخبار

کمیسیون امرور بانوان فرمانداری تشکیل جلسه داد

جلسه ی کمیسیون امور بانوان فرمانداری درخصوص برگزاری کنگره ی 5400 شهید استان کردستان با حضور فرماندار در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.(گزارش تصویری)
کمیسیون امرور بانوان فرمانداری تشکیل جلسه داد

جلسه ی کمیسیون امور بانوان فرمانداری درخصوص برگزاری کنگره ی 5400 شهید استان کردستان با حضور فرماندار در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.(گزارش تصویری)

 

 

بازدید [ 146 ]
برچسب ها