اخبار

کم کاری بانکهای شهرستان بیجاردر زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال

محبیان معاون فرماندار بیجار در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری عنوان داشت: متاسفانه بانکهای این شهرستان در زمینه ی پرداخت تسهیلات اشتغال کم کاری میکنند. معاون فرماندار بیجار در جلسه ی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که با حضور مدیران ادارات و بانک ها برگزار گردید با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده های تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی گفت : متاسفانه علی رغم تاکید استاندار کردستان در خصوص تسریع بررسی و پرداخت این تسهیلات ، بانکها همکاری لازم را در این زمینه ندارند . وی با اشاره به تشکیل پرونده های مختلف در زمینه ی اشتغال و تصویب در این تسهیلات در کارگروه شهرستان اظهار کرد : متاسفانه تعداد کمی از اشخاص معرفی شده به بانک ها موفق به دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر می شوند . در ادامه این جلسه سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سهم شهرستان در مرحله اول اشتغال فراگیر 23 میلیارد تومان بوده که 332 طرح مصوب شده است.
کم کاری بانکهای شهرستان بیجاردر زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال

محبیان معاون فرماندار بیجار در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری عنوان داشت: متاسفانه بانکهای این شهرستان در زمینه ی پرداخت تسهیلات اشتغال کم کاری میکنند.

معاون فرماندار بیجار در جلسه ی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که با حضور مدیران ادارات و بانک ها برگزار گردید با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده های تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی گفت : متاسفانه علی رغم تاکید استاندار کردستان در خصوص تسریع بررسی و پرداخت این تسهیلات ، بانکها همکاری لازم را در این زمینه ندارند .

وی با اشاره به تشکیل پرونده های مختلف در زمینه ی اشتغال و تصویب در این تسهیلات در کارگروه شهرستان اظهار کرد : متاسفانه تعداد کمی از اشخاص معرفی شده به بانک ها موفق به دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر می شوند .

در ادامه این جلسه سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: سهم شهرستان در مرحله اول اشتغال فراگیر 23 میلیارد تومان بوده که 332 طرح مصوب شده است.

 

بازدید [ 718 ]
برچسب ها