اخبار

کارگروه اشتغال شهرستان بیجار تشکیل جلسه داد

بیژن زندیه ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بیجار در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری بیجار افزود: ایجاد امید و اشتغال جوانان روستایی، از اولویت های مهم دولت دوازدهم به شمار می رود و با توجه به مشکلات اقتصادی دولت، بیش از 20میلیارد ریال تسهیلات با نرخ هشت درصد و با بازپرداخت 6 ساله جهت متقاضیان طرح های اشتغالزایی در روستاها در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد: دولت از ظرفیت استخدامی محدودی برخوردار است، بیکاری جوانان تحصیل کرده نیازمند افزایش و ایجاد شرکت ها و کارگاه های تولیدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد. زندیه گفت: دولت تدبیر و امید با برنامه ریزی مناسب و دقیق، فرصت مناسبی را پیش روی سرمایه گذاران و کارآفریان با اهداء تسهیلات کمتر از 18درصد در مناطق محروم و باز پرداخت های بلند مدت، قرار داده است. وی با اشاره به 228 هزار فرصت شغلی در استان کردستان گفت: بخش های مهارت آموزی، طرح های مشوق بیمه سهم کارآفرین، طرح کارورزی دانش آموختگان، ساماندهی اعزام نیرو به خراج، طرح روستا – تعاون، فرصت اشتغال بیش از هفت هزار 798 نفر را در استان کردستان ایجاد خواهد نمود. فرماندار بیجار اظهار کرد: ایجاد اشتغال در روستاها می تواند مهاجرت معکوس را ایجاد نماید، روستای شهر حسن آباد با توجه به وجود معادن صبانور و سپاهان، در بحث مهاجرت معکوس، بسیار موثر بوده اند. او بیان کرد: دولت در نظر دارد با تخفیف های ویژه از 2 تا هشت درصد در اهداء تسهیلات اشتغالزایی در شهرها و روستاها، فرصتی را برای اشتغال فراگیر نیروی جوان ( 15 تا 35 سال ) فراهم نموده است. زندیه از دو نوع سقف تسهیلات ویژه کارآفرینی خبر داد و گفت: طرحهای اشتغالزایی کمتر از 2500میلیون ریال در کارگروه اشتغال شهرستان برسی و به تصویب خواهد رسید و طرح های بیش از 2500میلیون ریال، پس از برسی در کار گروه شهرستان جهت دریافت تسهیلات به کار گروه استان معرفی خواهند شد. وی اظهار کرد: سهم آورده متقاضیان دریافت تسهیلات 20درصد می باشد که با توجه به اجرای طرح در روستا و مناطق محروم، از تخفیفی به ازای هر مورد حداقل سه درصد و حداکثر هفت درصد برخوارد خواهند بود. او با بیان اینکه مصوبه نهایی طرح ها در گذشته منوط به کارشناسی و تأیید بانک عامل بود، گفت: در کار گروه اشتغال شهرستان، نماینده بانک هم حضور دارد و با تصویب طرح در کار گروه اشتغال ، دیگر نیازی به طی کردن مراحل کارشناسی بانک نمی باشد. زندیه افزود: هدف از تشکیل این کارگروه ها، تسهیل در جذب و تکریم سرمایه گذاران می باشد و کمیته اشتغال متشکل از مدیران ادارات و نماینده فرماندار، وظیفه پیگیری این رویه را دارند. مهاجرت مردم از روستاها به شهرها باعث شده است که از 230 روستای شهرستان بیجار، فقط 190 روستا به علت تعداد جمعیت از نعمت گاز برخوردار می باشند و در صورت مهاجرت معکوس مردم به شهرستان، می توان شاهد عمران و آبادی در این منطقه بود.
 کارگروه اشتغال شهرستان بیجار تشکیل جلسه داد

بیژن زندیه ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بیجار در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری بیجار افزود: ایجاد امید و اشتغال جوانان روستایی، از اولویت های مهم دولت دوازدهم به شمار می رود و با توجه به مشکلات اقتصادی دولت، بیش از 20میلیارد ریال تسهیلات با نرخ هشت درصد و با بازپرداخت 6 ساله جهت متقاضیان طرح های اشتغالزایی در روستاها در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: دولت از ظرفیت استخدامی محدودی برخوردار است، بیکاری جوانان تحصیل کرده  نیازمند افزایش و ایجاد شرکت ها و کارگاه های تولیدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد.

زندیه گفت: دولت تدبیر و امید با برنامه ریزی مناسب و دقیق، فرصت مناسبی را پیش روی سرمایه گذاران و کارآفریان با اهداء تسهیلات کمتر از 18درصد در مناطق محروم و باز پرداخت های بلند مدت، قرار داده است.

وی با اشاره به 228 هزار فرصت شغلی در استان کردستان گفت: بخش های مهارت آموزی، طرح های مشوق بیمه سهم کارآفرین، طرح کارورزی دانش آموختگان، ساماندهی اعزام نیرو به خراج، طرح روستا – تعاون، فرصت اشتغال بیش از هفت هزار 798 نفر را در استان کردستان ایجاد خواهد نمود.

فرماندار بیجار اظهار کرد: ایجاد اشتغال در روستاها می تواند مهاجرت معکوس را ایجاد نماید، روستای شهر حسن آباد با توجه به وجود معادن صبانور و سپاهان، در بحث مهاجرت معکوس، بسیار موثر بوده اند.

او بیان کرد: دولت در نظر دارد با تخفیف های ویژه از 2 تا هشت درصد در اهداء تسهیلات اشتغالزایی در شهرها و روستاها، فرصتی را برای اشتغال فراگیر نیروی جوان ( 15 تا 35 سال ) فراهم نموده است.

زندیه از دو نوع سقف تسهیلات ویژه کارآفرینی خبر داد و گفت: طرحهای اشتغالزایی کمتر از 2500میلیون ریال در کارگروه اشتغال شهرستان برسی و به تصویب خواهد رسید و طرح های بیش از 2500میلیون ریال، پس از برسی در کار گروه شهرستان جهت دریافت تسهیلات به کار گروه استان معرفی خواهند شد.

وی اظهار کرد: سهم آورده متقاضیان دریافت تسهیلات 20درصد می باشد که با توجه به اجرای طرح در روستا و مناطق محروم، از تخفیفی به ازای هر مورد حداقل سه درصد و حداکثر هفت درصد برخوارد خواهند بود.

او با بیان اینکه مصوبه نهایی طرح ها در گذشته منوط به کارشناسی و تأیید بانک عامل بود، گفت: در کار گروه اشتغال شهرستان، نماینده بانک هم حضور دارد و با تصویب طرح در کار گروه اشتغال ، دیگر نیازی به طی کردن مراحل کارشناسی بانک نمی باشد.

زندیه افزود: هدف از تشکیل این کارگروه ها، تسهیل در جذب و تکریم سرمایه گذاران می باشد و کمیته اشتغال متشکل از مدیران ادارات و نماینده فرماندار، وظیفه پیگیری این رویه را دارند.

مهاجرت مردم از روستاها به شهرها باعث شده است که از 230 روستای شهرستان بیجار، فقط 190 روستا به علت تعداد جمعیت از نعمت گاز برخوردار می باشند و در صورت مهاجرت معکوس مردم به شهرستان، می توان شاهد عمران و آبادی در این منطقه بود.

بازدید [ 1863 ]
برچسب ها