کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار تشکیل جلسه داد
9 خرداد 96  10:48 ق.ظ
اولین جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار در سال جاری با حضور محبیان معاون فرمانداراین شهر در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرمانداربیجار دراولین جلسه کمسیون برسی مشکلات دانشجویی که در فرمانداری این شهرستان تشکیل گردید گفت: قشر دانشجو آینده ساز نظام جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و باید مطالبات این قشربه سرانجام برسد.

وی افزود: مشکلات دانشجویی در تمامی جوامع وجود دارد و مشکلات دانشجویان شهر بیجارنیز باید با همت مسئولین و خود دانشجویان بررسی و بر اساس توان شهرستان اولویت بندی و رفع گردد.

حسین محبیان گفت: برگزاری چنین جلساتی نباید مطابق با زمان بندی باشد، بلکه هر لحظه از زمان که نیاز به برگزاری بود در اسرع وقت جلسه کمسیون تشکیل و نتایج آن نیز بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد.

در این جلسه برخی از اعضای کمسیون که نمایندگان دانشگاه های سطح شهر بیجار بودند، به بیان برخی از مشکلات و برنامه های متنوع داشجویی پرداختند.