35 میلیارد ریال برآورد رفع مشکل فاضلاب شهرک اندیشه
23 خرداد 96  10:59 ق.ظ
معاون فرماندار به جهت برسی مشکلات فاضلاب شهرک اندیشه شهر بیجار صبح امروز با حضور مدیران دستگاه های خدمات رسان و مدیران تعاونی های مربوط به این شهرک تشکیل جلسه دادمعاون فرماندار در جلسه برسی مشکلات فاضلاب شهرک اندیشه شهر بیجار صبح امروز با حضورمدیران دستگاه های خدمات رسان و مدیران تعاونی های مربوط به این شهرک گفت: رفع مهندسی مشکل شبکه فاضلاب شهرک اندیشه با توجه به تخریب زیست محیطی محل فعلی دفع، با برآورد کارشناسان 35 میلیارد ریال می باشد.

او افزود: طرح های ایجاد چاه فاضلاب، پمپاژ و اتصال این شبکه به تصفیه خانه شهر بیجار با توجه به طرح های ارائه شده، مطابق مصوبه های صورت گرفته، باید هزینه طرح شبکه داخلی شهرک ها در ابتدای اجرای طرح توسط اعضای تعاونی ها پرداخت می گردید تا چنین معضلاتی در شهرستان ایجاد نگردد.

وی اظهار داشت: چاه فاضلاب این شهرکت در حال حاضر خطرات زیست محیطی بسیاری را ایجاد نموده است و با نزدیک شدن به فصل گرما، آلودگی منطقه به علت شرایط فعلی شبکه، بیش از پیش خطر آفرین خواهد بود.

محمدحسین محبیان با اشاره به این مطلب که نمی توان بودجه های عمرانی شهرستان را صرف یک پروژه نمود گفت: صرف هزنیه 35میلیارریالی رفع مشکلات شبکه شهرک اندیشه از بودجه شهرستانی به هیچ عنوان منطقی نمی باشد.

وی اظهار داشت: راه کارهای موقت رفع این مشکل زیست محیطی با توجه به مشکلات مالی تعاونی ها این است که دستگاه های خدمات رسان با حفر 3 چاه متوالی، بصورت موقت کار تصفیه فاضلاب شهرک را انجام دهند تا در هفته آینده با دعوت از مدیران استانی و یا کشوری، این مشکلات بار دیگر برسی گردد.