پرداخت زکات بهترین راه برای محرومیت زدایی
24 خرداد 96  01:42 ب.ظ
بیژن زندیه فرماندار بیجار در جلسه شورای زکات که در دفتر امام جمعه بیجار برگزار شد به اهمیت زکات در ریشه‌کنی فقر و محرومیت‌ اشاره کرد و اظهار داشت: پرداخت زکات تأثیر بسزایی در کاهش فقر دارد.بیژن زندیه در جلسه شورای زکات که در دفتر امام جمعه بیجار برگزار شد به اهمیت زکات در ریشه‌کنی فقر و محرومیت‌ اشاره کرد و اظهار داشت: پرداخت زکات تأثیر بسزایی در کاهش فقر دارد.

وی زکات را یکی از بهترین راهکارهای فقرزدایی و کاهش محرمیت در جامعه نام برد و گفت: در صورت اجرای کامل این سنت الهی در جامعه هیچ فقر و نیازی در جامعه وجود نخواهد داشت.

زندیه تقویت باورها برای مشارکت هر چه بیشتر مردم به ویژه کشاورزان در پرداخت زکات را از گام‌های اساسی برای محرومیت‌زدایی دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ زکات و پرداخت آن باید در جامعه تبیین و گسترش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به پایین بودن درآمد سرانه مردم این شهرستان و وجود تعداد زیادی نیازمند پرداخت زکات  می‌توان عاملی برای کاهش فقر باشد.

این مسوول گفت: در صورت اعلام اعتبارات امسال در بحث تشویقی زکات اقدامات اساسی را انجام می‌دهیم.

فرماندر بیجار عنوان کرد: لیست تمامی روستاها را گرفته و روستاهایی که در بحث زکات مشارکت بیشتری دارند در اولویت امور عمرانی قرار خواهند گرفت تا شاهد ایجاد رقابت در روستاها در بحث پرداخت زکات باشیم.

زندیه افزود: فرهنگسازی، وحدت رویه، بسترسازی، تبلیغ و ترویج، جمع‌آوری و مصرف درست زکات یک وظیفه دینی و اسلامی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی گفت: باید نسبت به اهمیت  و ترویج  زکات تبلیغ شود و حضور پررنگ روحانیون نیز در این زمینه کمک بسیاری خواهد کرد.

فرماندار بیجار زکات را بهترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: توسعه مشارکت همگانی نیز راهبردی مهم و اساسی برای تحقق این سنت حسنه است.